Menu
Your Cart

Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия!

Те са предназначени за регулиране на отношенията между Папагали Жако 01 EООД ЕИК:205175087, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите / Ползвателите на електронен магазин „Papagalite.com”.

Използването на този уеб сайт означава, че вие ги приемате и сте съгласни с тях. Ако не сте съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, имате право да се въздържите от ползването му.

Тези условия обвързват всички потребители на електронен магазин „Papagalite.com”, достъпен на интернет адрес :www.Papagalite.com . Папагали Жако 01 ЕООД си запазва правото да променя тези условия, като актуализира публикацията на сайта.

Електронен магазин Papagalite" доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 Договор за покупко-продажба

 

Преминаването през процеса на поръчка на електронен магазин Papagalite има силата на договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от нас стоки. По силата на този договор доставчикът се задължава да достави и прехвърли собствеността на ползвателя върху поръчаните от последния стоки, а ползвателят да заплати цената на доставяните стоки, съгласно обявените цени от доставчика на интернет адреса на електронния магазин, в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

Задълженията по този договор сe смятат за изпълнени с доставката на стоката, която сте поръчали. В отделни случаи можем да поискаме допълнителна идентификация и си запазваме правото да откажем сключването на договор.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път ,на посочените телефони и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ползвателя при извършване на регистрация, ако ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


Даването на капаро става по силата на договора, които страните сключват, като размерът на капарото е също предмет на договаряне. За да бъде върнато капаро трябва да е на лице неизпълнението на договора ( на клаузи от него или на целия договор) по вина на изпълнителя - изисква се негова вина или невъзможност за изпълнението му. Ако неизпълнението се дължи на причини, независещи от изпълнителя или отказ на клиента от стоката капаро не се връща.

             Защита на потребителите

Папагали Жако 01 ЕООД чрез настоящите Общи условия гарантира защита правата на всяко лице, ползващо услугите на настоящия електронен магазин, което се явява потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и приложимото европейско законодателство.

 

Във връзка с горното:

 • В профила на всяка стока, предлагана от нас на сайта на електронния магазин, ще откриете основните й характеристики;

 • Цената на стоките е в български лева, крайна, с включени всички данъци;

 • Стойността на транспортните разходи не са включени в цената на стоките и се начисляват допълнително според теглото. Размерът на транспортните разходи и условията за извършване на доставка се определят от тарифите на куриерската фирма - доставчик.

 • Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се заплаща единствено и само с Наложен Платеж.

 • Преди натискането на бутон КУПИ/този, с който изпращаш поръчката/ ние посочваме всички видове поръчани стоки, тяхното количество, цена на стоките, както и обща стойност на поръчката;

 • С настоящото потребителят се счита за информиран и съгласен, че при избор на начин на плащане. 


 • Право на отказ и връщане на стоката

   

  Като клиент, който ценим, и според условията на чл. 50 от ЗЗП Вие имате право да се откажете от поръчката / сключения договор в срок от 14 дни от получаване на доставката, в случай, че стоките не са използвани, целостта на опаковката не е нарушена и стоката е във вида, в който е получена.

  При получаване на пратката, моля проверете съответствието на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, моля обърнете се към куриера, за да получите протокол за увредена пратка.

Ограничение на отговорността

 

Описанията на продуктите в електронния магазин са единствено с информационна цел, за да обогатят преживяването Ви по време на пазаруване. Въпреки, че те са базирани на информация, подадена от производителите, ние препоръчваме винаги да четете етикетите и информацията на опаковката преди да използвате продукта. Имайте предвид, че продуктите и тяхното съдържание, подлежат на промяна. Papagalite не може да поема отговорност за неточна информация.


Ценова политика

 

Посочените на сайта цени за стоките са крайни цени в лева и с включен ДДС. Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време и без да уведомява предварително потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на сключване на договора.


Поверителност и защита на личните данни

 

Ние ценим вашето доверие и се стараем да направим вашето пазаруване приятно и сигурно. Моля, запознайте се с нашата политика на поверителност.


Ние събираме доброволно предоставената от вас информация (име, адрес, телефон за връзка, домашен любимец, e-mail адрес) единствено с цел да обработим и доставим поръчката ви и да ви информираме за нейния статус, както и да подобрим услугата си. Изпращаме e-mail съобщения до клиентите ни само относно конкретна поръчка или въпрос, относно функционални промени и подобрения или при абониране за нашите известия за нови продукти и промоции.

Използвайки нашия електронен магазин, вие се съгласявате информацията за Вас да се съхранява и обработва от нас в съответствие със закона и нашата политика на поверителност.

Ние се задължаваме при никакви обстоятелства да не разкриваме вашата лична информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.